Skip to main content

Frågor och svar om klimatkompensation

Vad är klimatkompensation?

Det är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som orsakas av en viss aktivitet eller livsstil. När du klimatkompenserar betalar du pengar för mängden växthusgaser du har orsakat. Pengarna finansierar klimatprojekt, exempelvis inom förnybar energi eller energieffektiviserande projekt, som reducerar lika stor mängd växthusgaser som du har släppt ut i atmosfären. 

Räcker det verkligen att klimatkompensera? Det måste vara bättre att inte flyga alls?

Allt vi gör i vår vardag orsakar utsläpp. Klimatkompensation enskilt räcker inte för att stoppa klimatförändringarna, men kombinationen av att vi drastiskt minskar våra utsläpp och klimatkompenserar för det vi i dagsläget inte kan minska mer har stor positiv effekt för klimatet. 

Det absolut bästa är att klimatkompensera och avstå flygresan. Om du ändå tänker flyga är det bättre att klimatkompensera än att inte alls ta ansvar för utsläppen som flygresan genererar.

Är det inte viktigare att minska sina utsläpp än att klimatkompensera?

Ja, det är mer tillförlitligt och därmed bättre att inte släppa ut något alls än att klimatkompensera för det du släpper ut. Det allra bästa är såklart att inte ställa det mot varandra, utan att både minska sina egna utsläpp och att bidra med finansiering av klimatprojekt för att ställa om världens energisystem till att bli mer hållbara och effektiva. 

Varför ska jag klimatkompensera?

Genom klimatkompensation tar du ansvar för dina utsläpp som du orsakar, du bidrar med välbehövd klimatfinansiering, tekniköverföring samt med andra mervärden till lokalbefolkning som exempelvis rent vatten på skolor och tillgång till elektricitet. 

Klimatkompensation är ett avlatsbrev som bromsar utvecklingen mot en hållbar framtid.

Det finns ingen forskning som visar att människor som klimatkompenserar behåller sin nivå av utsläpp eller ökar dem i högre grad än människor som inte klimatkompenserar. Det är en farhåga en del lyfter i samband med diskussionen om klimatkompensation, men det finns ingen data som vi har hittat som tyder på det. Det finns inte heller någon forskning som visar på att privatpersoner som klimatkompenserar minskar sina utsläpp. Dock visar GoClimateNeutrals egna användarundersökning att 85 % av deras användare aktivt arbetar med att minska sina utsläpp. Det finns studier gjorda på företag som visar att klimatkompenserande företag reducerar sina utsläpp mer och snabbare än de som inte gör det enligt en analys från Ecosystem Marketplace (2015).

Är det inte bättre att stötta projekt i Sverige istället för utlandet?

Vi behöver definitivt sätta in åtgärder i Sverige, men utgångspunkten är att dessa kommer att ske ändå tack vare olika styrmedel och den svenska klimatlagen. 
    • Tanken med klimatprojekt inom FNs ramverk är att utvecklade länder ska stötta utvecklingsländer finansiellt och med tekniköverföring. 
    • Det är mer kostnadseffektivt att stötta projekt i utvecklingsländer. Det finns ett fåtal Gold Standard certifierade projekt  i Tyskland, Turkiet och Schweiz. Priset för att klimatkompensera ett ton där ligger runt 1000 kr/ton jämfört med 20-400 kr i utvecklingsländer. 
    • Ett kriterium för klimatkompensationsprojekt är att det är additionellt, dvs att projektet inte hade kunnat genomföras utan finansieringen från klimatkompensationen. Det kriteriet är svårt att säkerställa i ett land som Sverige.  
    • Det finns olika behov i olika länder. Sverige har väldigt låg fossilbaserad elproduktion jämfört med många andra länder som behöver hjälp både finansiellt och i vissa fall kunskapsmässigt för att kunna ställa om.

Vilka faktorer påverkar priset på klimatkompensation?

Flera olika faktorer påverkar kostnaden som oftast redovisas i ton. Här är några av dem:
    • Typen av projekt - ett projekt som syftar till att lokalbefolkningen använder någon form av spisar istället för att de lagar mat över öppen eld har en kostnad och att bygga en vindkraftspark en annan. 
    • Antalet  samhällsnyttor som projektet och projektägaren bidrar med utöver klimatnyttan - solpaneler på lokalbefolkningens tak, rent vatten etc
    • Tillgång och efterfrågan på klimatkompensation
    • Marginaler hos de som säljer klimatkompensation

GoClimateNeutral fokuserar på de mest priseffektiva certifierade projekten med hög klimatnytta. De köper in stora volymer vid ett och samma tillfälle och erbjuds på så sätt ett bättre pris. De jobbar med låga marginaler mot privatpersoner och lite högre mot företagskunder.

Hur kan jag vara säker på att mina pengar gör skillnad?

För att vara säker på att pengarna gör nytta finns olika standarder för klimatkompensation som CDM, Gold Standard, Plan Vivo, VCS och FairTrade som utvärderar olika parametrar i projekt beroende på vad de bidrar med. 

Alla projekt som stöttas via GoClimateNeutral är certifierade av Gold Standard. Gold Standard grundades av flera internationella frivillighetsorganisationer, däribland WWF, där ett 80-tal av dessa fungerar som rådgivare för certifieringens utveckling. Därtill tredjepartsgranskas alla projekt av bland annat TÜV och DNV och deras protokoll är offentliga och följer projekten under hela projekttiden.

Projekten ska uppfylla vissa kriterier för att säkra verklig klimatnytta:
1. Additionalitet - projektet skulle inte blivit av utan pengarna från klimatkompensation – en förutsättning för att man åstadkommer en verklig förändring jämfört med hur det hade blivit utan investeringen.  
2. Verifierbarhet - klimatkompensationen har kvantifierats och verifierats av en oberoende tredje part. 
3. Spårbarhet - klimatkompensationen ska kunna spåras så att den inte har sålts, eller i framtiden kan säljas, till andra kunder också. 
4. Beständighet - klimatnyttan ska vara beständig och inte kunna försvinna senare. 
5. Bidrag till hållbar utveckling - utöver själva klimatnyttan ska projekten även bidra till hållbar utveckling på andra sätt, exempelvis genom att bidra med arbetstillfällen eller till renare luft i regionen.

Vad kan jag mer göra?

    • Ta reda på hur stora utsläpp du har, exempelvis genom en mer detaljerad kalkylator som klimatkontot.se eller genom en mer förenklad variant som på goclimateneutral.org
    • Minska dina utsläpp - byt biffen mot vego några dagar i veckan, ta cykel istället för bilen och testa tåget istället för flyget
    • Klimatkompensera för hela din livsstil och inte enbart för delar av den via exempelvis goclimateneutral.org

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
InShape Travel
Norra Catalinagränd 17
183 68 TÄBY