Skip to main content

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tecknar ett Avbeställningsskydd som täcker större delen av dina kostnader om du avbokar din resa.

- Avbeställningsskyddet

 • finns i två varianter, Europa och Världen
 • beställs när du gör din bokning
 • skall betalas i samband med betalning av resans anmälningsavgift
 • gäller från och med att du betalt och fram till att din resa påbörjas hemifrån 
 • omfattar inte flygbiljetter

Vid ombokning till nytt datum inom 6 månader till samma resmål följer avbeställningsskyddet med (högre pris på nya resan innebär högre pris på avbeställningsskyddet). Vid ombokning till nytt resmål måste nytt avbeställningsskydd bokas.

Fördelar med våra avbeställningsskydd

 • Ersätter om du inte kan utföra yoga eller annan aktivitet på resan.
  De avbeställningsskydd som ingår i hemförsäkringen eller då man betalar med kort täcker normalt inte en lindrig skada som ändå gör att du inte kan utföra den aktivitet som är syftet med resan. Våra avbeställningsskydd däremot täcker sådan typ av avbokningsorsak.
 • Avbokning möjlig fram till 24 timmar innan resan påbörjas.
 • Avbokningskostnad endast 5 % av resans pris för resor inom Europa
 • Ingen avbokningskostnad för resor utanför Europa.

För mer detaljerad information läs vidare nedan.


Avbeställningsskydd Europa tecknat från 2020-03-13

Avbeställningsskyddet gäller för resor inom Europa och kostar 4 % av resans pris per person. Betalt avbeställningsskydd återbetalas inte under några omständigheter och kan inte heller dras av vid slutbetalningen.

- Avbeställningsskyddet gäller:

 • vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig eller en nära anhörig.
 • vid oförmåga att fullfölja resans syfte, till exempel om du skadar dig så att du inte kan utföra huvudaktiviteten på resan.
 • om UD plötsligt utfärdar en avrådan i till att resa till landet för din bokade resa, dock inte om en sådan avrådan redan är allmänt känd vid köpet av avbeställningsskyddet.

Eventuell avbokning skall ha inkommit skriftligen till vårt kontor under vår kontorstid senast närmaste vardag innan avresa, dock senast 24 timmar innan resan påbörjas hemifrån. Den enda avbokningskostnad som drabbar dig är 5% av resans pris, dock minst 400 SEK, 400 NOK, 40 EUR.

Intyg krävs som styrker anledningen till avbokningen.

- Avbeställningsskyddet gäller inte:

 • psykiska åkommor, existerande sjukdom/kroniskt besvär eller graviditet
 • om orsaken till inställandet av resan varit känd vid första bokningstillfället
 • flygbiljetter

Om du tecknat Avbeställningsskydd Europa innan 2020-03-13.....


.... så gäller villkoren på denna länk >>


Avbeställningsskydd Världen

Vårt Avbeställningsskydd Världen gäller för resor utanför Europa.

Avbeställningsskydd Världen har ingen avbokningskostnad och kostar 6% av resan pris per person. Betalt avbeställningsskydd återbetalas inte under några omständigheter och kan inte heller dras av vid slutbetalningen.

- Avbeställningsskyddet gäller vid:

 • Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, en nära anhörig, medförsäkrad medresenär eller någon du har för avsikt att besöka.
 • Annan plötslig oförutsedd händelse som drabbar dig och som medför att du inte kan genomföra den planerade resan, till exempel brand eller inbrott i din bostad, skilsmässa, uppsägning från en heltidsanställning.
 • Oförmåga att fullfölja resans syfte, till exempel om du skadar dig så att du inte kan utföra huvudaktiviteten på resan.

Intyg krävs som styrker anledningen till avbokningen.

Avbeställningsskyddet ger dig även möjlighet till ersättning om UD plötsligt utfärdar en avrådan i det land du planerat din resa till, dock inte om en sådan avrådan redan är allmänt känd vid köpet av avbeställningsskyddet.

Försäkringsgivare för Avbeställningsskydd Världen är Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige.

Broschyr om Avbeställningsskydd Världen >>
Fullständiga villkor för Avbeställningsskydd Världen >>


Om du inte har något Avbeställningsskydd

Om avbokning sker:
- tidigare än 30 dagar före avresan ska du betala anmälningsavgiften
- senare än 30 dagar och tidigare än 20 dagar före avresa ska du betala 50 % av resans pris
- senare än 20 dagar före avresa ska du betala 100 % av resans pris.

Eventuell avbokning skall ha inkommit skriftligen till vårt kontor under vår kontorstid senast närmaste vardag innan avresa.

Se även "Allmänna resevillkor för paketresor".


Corona-villkor

Läs även de speciella villkor som gäller under corona-epidemin >>.

Fritextsökning
Erbjudanden
Kontakta oss
Adress:
InShape Travel
Norra Catalinagränd 17
183 68 TÄBY